Deforestation in Central America and Mexico (2)

Porovnat
Dokončeno
Mexico Chunhuhub
Co.Mapper
5. 8. 2022
Deforestation in Central America and Mexico (2)

Přehled projektů

This project aims to detect forest loss in Central America and Mexico. You will be comparing an older set of Bing satellite imagery against newer Maxar imagery to look for evidence of forest loss. This will help generating a detailed map of the extent and severity of forest loss in recent years. It is important to gather this information because there is a strong relationship between forest loss and negative environmental impacts and climate change. It should also enable us to identify the causes of forest loss, which will assist in any collaborations with local organisations to plan actions. This is part of the wider OpenCities program, which aims to shed light on the relationship between local communities and nearby forests. Este proyecto tiene como objetivo detectar la pérdida de bosques en América Central y México. Compararás un conjunto de imágenes satelitales de Bing más antiguas, con imágenes Maxar más recientes, para buscar evidencia de la pérdida de bosques. Esto permitirá generar un mapa detallado de la extensión y gravedad de la pérdida de bosques en los últimos años. Es importante reunir esta información porque existe una fuerte relación entre la pérdida de bosques y los impactos ambientales negativos y el cambio climático. También debería permitirnos identificar las causas de la pérdida de bosques, lo que ayudará en cualquier colaboración con organizaciones locales para plantear acciones. Esto forma parte del programa más amplio OpenCities, que pretende arrojar luz sobre la relación entre las comunidades locales y los bosques cercanos.

3853
km2
1315
Přispěvatelé
Dokončení projektu
100% dokončeno
020406080100Aug 05, 22Aug 18, 22Sep 01, 22Sep 15, 22Sep 29, 22Oct 13, 22
Poslední aktualizace: 17. 7. 2024 23:16:58

Stáhnout data

Níže najdete data ke stažení pro tento projekt MapSwipe, včetně souboru GeoJSON, který lze importovat do Správce úloh HOT pro podrobnější mapování oblasti. Pokud potřebujete další informace nebo máte zvláštní požadavek týkající se dat MapSwipe, obraťte se na tým Heidelberského institutu pro geoinformační technologie.
Souhrnné výsledky
Souhrnné výsledky. Tím získáte nefiltrované výsledky MapSwipe agregované na úrovni úlohy. To je nejvhodnější, pokud chcete s daty MapSwipe použít nějaké vlastní zpracování dat, např. vybrat pouze konkrétní úlohy. Další podrobnosti naleznete v naší dokumentaci. (Všimněte si, že tento soubor .gz je třeba před použitím rozbalit.)
csv
6,3 MB
Stáhnout
Souhrnné výsledky (s geometrií)
Souhrnné výsledky. Tím získáte nefiltrované výsledky MapSwipe agregované na úrovni úlohy. To je nejvhodnější, pokud chcete s daty MapSwipe použít nějaké vlastní zpracování dat, např. vybrat pouze konkrétní úlohy. Další podrobnosti naleznete v naší dokumentaci. (Všimněte si, že tento soubor .gz je třeba před použitím rozbalit.)
geojson
6,3 MB
Stáhnout
HOT Tasking Manager Geometrie
Tato datová sada obsahuje tvary připravené k použití v aplikaci HOT Tasking Manager. V současné době se geometrie skládají z maximálně 15 úloh MapSwipe, u nichž alespoň 35 % všech uživatelů označilo přítomnost budovy klasifikací "ano" nebo "možná".
geojson
0,6 MB
Stáhnout
Střední až vysoká shoda Ano Možná geometrie
Tento datový soubor obsahuje všechny výsledky, u nichž alespoň 35 % uživatelů uvedlo klasifikaci "ano" nebo "možná". Výstupní dataset zobrazuje sjednocení všech vybraných výsledků.
geojson
1,1 MB
Stáhnout
Skupiny
Skupiny. (Všimněte si, že tento soubor .gz je třeba před použitím rozbalit.)
csv
21 kB
Stáhnout
Historie
Historie
geojson
7,1 kB
Stáhnout
Výsledky
Tím získáte nefiltrované výsledky MapSwipe. (Všimněte si, že tento soubor .gz musíte před použitím rozbalit.)
csv
4,3 MB
Stáhnout
Úlohy
Úlohy. (Všimněte si, že tento soubor .gz je třeba před použitím rozbalit.)
csv
5,5 MB
Stáhnout
Uživatelé
Tento datový soubor obsahuje informace o jednotlivých příspěvcích jednotlivých uživatelů. Dozvíte se tak například o nejaktivnějších uživatelích tohoto projektu. (Všimněte si, že před použitím tohoto souboru .gz jej musíte rozbalit.)
csv
47,7 kB
Stáhnout
Oblast zájmu
Tento datový soubor obsahuje informace o regionu projektu.
geojson
0,5 kB
Stáhnout

Naše licence

Tento projekt je součástí komunity OpenStreetMap. Cílem jsou vysoce kvalitní geografická data, která jsou volně přístupná a dostupná všem. Vzájemná licence OSM chrání data před přivlastněním službami, které je nesdílejí zpět do OSM.

MapSwipe je uvolněn pod "liberální" nereciproční licencí (Creative Commons Attribution). Kdykoli budete chtít data použít, nezapomeňte uvést přispěvatele MapSwipe.