Locate Buildings, Climate Change Challenge (2)

Hledat
Dokončeno
Kelantan, Malaysia
Open Mapping Hub - AP
14. 5. 2024
Locate Buildings, Climate Change Challenge (2)

Přehled projektů

Kelantan, Malaysia, nestled in the northeastern part of the peninsula, is a region rich in cultural heritage but highly vulnerable to natural disasters. The state frequently faces severe flooding during the northeast monsoon season, landslides due to heavy rainfall, and coastal erosion along the South China Sea. Climate change exacerbates these issues, with rising temperatures, more intense rainfall, and sea level rise threatening agriculture, health, and coastal communities. In response, Kelantan is actively enhancing flood barriers, improving drainage systems, implementing early warning systems, and promoting sustainable agriculture. Locating settlements and communities on MapSwipe plays a crucial role in improving access to open geospatial data for disaster management, providing accurate data for emergency response, resource allocation, and planning resilient infrastructure, ultimately strengthening the region's preparedness and resilience against these growing threats. This project is part of the Open Mapping Guru Climate Change Challenge 2024 hosted by the Open Mapping Hub Asia - Pacific, Humanitarian OpenStreetMap Team, and TomTom.

4538
km2
81
Přispěvatelé
Dokončení projektu
100% dokončeno
020406080100May 24, 24May 24, 24May 25, 24May 25, 24May 26, 24May 27, 24
Poslední aktualizace: 13. 6. 2024 23:44:36

Stáhnout data

Níže najdete data ke stažení pro tento projekt MapSwipe, včetně souboru GeoJSON, který lze importovat do Správce úloh HOT pro podrobnější mapování oblasti. Pokud potřebujete další informace nebo máte zvláštní požadavek týkající se dat MapSwipe, obraťte se na tým Heidelberského institutu pro geoinformační technologie.
Souhrnné výsledky
Souhrnné výsledky. Tím získáte nefiltrované výsledky MapSwipe agregované na úrovni úlohy. To je nejvhodnější, pokud chcete s daty MapSwipe použít nějaké vlastní zpracování dat, např. vybrat pouze konkrétní úlohy. Další podrobnosti naleznete v naší dokumentaci. (Všimněte si, že tento soubor .gz je třeba před použitím rozbalit.)
csv
5,8 MB
Stáhnout
Souhrnné výsledky (s geometrií)
Souhrnné výsledky. Tím získáte nefiltrované výsledky MapSwipe agregované na úrovni úlohy. To je nejvhodnější, pokud chcete s daty MapSwipe použít nějaké vlastní zpracování dat, např. vybrat pouze konkrétní úlohy. Další podrobnosti naleznete v naší dokumentaci. (Všimněte si, že tento soubor .gz je třeba před použitím rozbalit.)
geojson
5,9 MB
Stáhnout
HOT Tasking Manager Geometrie
Tato datová sada obsahuje tvary připravené k použití v aplikaci HOT Tasking Manager. V současné době se geometrie skládají z maximálně 15 úloh MapSwipe, u nichž alespoň 35 % všech uživatelů označilo přítomnost budovy klasifikací "ano" nebo "možná".
geojson
0,4 MB
Stáhnout
Střední až vysoká shoda Ano Možná geometrie
Tento datový soubor obsahuje všechny výsledky, u nichž alespoň 35 % uživatelů uvedlo klasifikaci "ano" nebo "možná". Výstupní dataset zobrazuje sjednocení všech vybraných výsledků.
geojson
0,6 MB
Stáhnout
Skupiny
Skupiny. (Všimněte si, že tento soubor .gz je třeba před použitím rozbalit.)
csv
7,6 kB
Stáhnout
Historie
Historie
geojson
0,6 kB
Stáhnout
Výsledky
Tím získáte nefiltrované výsledky MapSwipe. (Všimněte si, že tento soubor .gz musíte před použitím rozbalit.)
csv
3,4 MB
Stáhnout
Úlohy
Úlohy. (Všimněte si, že tento soubor .gz je třeba před použitím rozbalit.)
csv
5,2 MB
Stáhnout
Uživatelé
Tento datový soubor obsahuje informace o jednotlivých příspěvcích jednotlivých uživatelů. Dozvíte se tak například o nejaktivnějších uživatelích tohoto projektu. (Všimněte si, že před použitím tohoto souboru .gz jej musíte rozbalit.)
csv
4 kB
Stáhnout
Oblast zájmu
Tento datový soubor obsahuje informace o regionu projektu.
geojson
12,9 kB
Stáhnout

Naše licence

Tento projekt je součástí komunity OpenStreetMap. Cílem jsou vysoce kvalitní geografická data, která jsou volně přístupná a dostupná všem. Vzájemná licence OSM chrání data před přivlastněním službami, které je nesdílejí zpět do OSM.

MapSwipe je uvolněn pod "liberální" nereciproční licencí (Creative Commons Attribution). Kdykoli budete chtít data použít, nezapomeňte uvést přispěvatele MapSwipe.